Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Ανέγερση Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Μόρφου

Print


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Ανέγερση Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Μόρφου

Η ολομέλεια της Κριτικής Επιτροπής του  διαγωνισμού για την ανέγερση Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Μόρφου συνεδρίασε στις 25 Οκτωβρίου 2012 και αποφάσισε ομόφωνα την απονομή των πιο κάτω βραβείων:

Α΄ Βραβείο:
Μάριος Χριστοδουλίδης, Χρίστος Χριστοδούλου – SIMPRAXIS
Ομάδα: Στέλλα Πάρπα, Στέλιος Ζενιέρης, Χρίστος Πασαδάκης

Β΄ Βραβείο:
Μ.Κ.Φωκάς Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

Γ΄Βραβείο:
Γιάννης Παπαδόπουλος

Πηγή: Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου

26/10/2012