www.nasisbooks.com

Home

Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών - Δήμος Θεσσαλονίκης

E-mail Print PDF

 

Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών - Δήμος Θεσσαλονίκης

«Δημιουργία και Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων και Ανάδειξη Χώρων "Τοπόσημου" στην αστική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μετά από πρόταση συνεργασίας του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προκηρύσσει ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών ενός σταδίου με τίτλο «Δημιουργία και Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων και Ανάδειξη Χώρων “Τοπόσημου” στην αστική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με νέο θεσμικό πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.

Ο διαγωνισμός καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα υποστηριχθεί σε οργανωτικά θέματα από το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Σκοπός και αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάκτηση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου που έχει αναδειχθεί την τελευταία περίοδο ως μείζον θέμα στο σύνολό του και όχι επικεντρωμένο μόνο σε συγκεκριμένα σημεία υψηλού οικονομικού ή επικοινωνιακού ενδιαφέροντος.
Ο Διαγωνισμός στοχεύει στην δημιουργία και την αύξηση του δημόσιου χώρου μέσω της ενδυνάμωσης του διάσπαρτου αδρανούς αποθεματικού χώρων μικρής κλίμακας καθώς, επίσης, στην αξιοποίηση χώρων (εντός ή εκτός θαλάσσης) που θα λειτουργούν ως τοπόσημο για το χώρο και την πόλη, συνδέοντας συμβολικά και ουσιαστικά τον αστικό ιστό με τη θάλασσα.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού και θεματολογία του, στα πλαίσια της ανάπλασης -αναβάθμισης του δημόσιου χώρου της πόλης, αποτελούν οι πέντε παρακάτω θεματικές υποενότητες:

  1. Ά-κτιστα / ά-χρηστα οικόπεδα / υπολείμματα αστικής γης/ Ακάλυπτοι χώροι
  2. Μικρές υφιστάμενες πλατείες
  3. Πεζοδρομήσεις
  4. Περιβάλλων χώρος ή/και όψεις δημόσιων/ δημοτικών κτιρίων
  5. Τοπόσημο

Οι υποενότητες είναι μεν ανεξάρτητες μεταξύ τους, μπορούν όμως να λειτουργήσουν αλληλοσυμπληρωματικά στοχεύοντας στην συγκρότηση εναλλακτικών στρατηγικών για το συνολικό μετασχηματισμό του ευρύτερου δημόσιου χώρου.

Είδος Διαγωνισμού - Συμμετοχή

Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, μίας κατηγορίας μελετών κατά τις κείμενες σχετικές διατάξεις. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες, είτε ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών αλλοδαπής, μέλη του Τ.Ε.Ε. και όσοι κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος.

Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν ως συνεργάτες/σύμβουλοι και άλλες ειδικότητες καθώς και φοιτητές.

Κάθε διαγωνιζόμενος -μόνος ή και ως μέλος ομάδας- μπορεί να υποβάλλει μέχρι τρεις συμμετοχές (μία ανά θεματική ενότητα και όχι περισσότερες από τρεις συμμετοχές συνολικά).

Καθορισμός Προθεσμίας και Τρόπου Υποβολής Προτάσεων

Λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή, 2/11/2012 και ώρα 15:00

Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει, τις εργάσιμες ημέρες (10:00-15:00), στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας : Μ. Αλεξάνδρου 49, 54643, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310883149, fax:2310883110, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , ιστοσελίδα: http://www.tkm.tee.gr/

Δεκτές γίνονται επίσης Προτάσεις που απεστάλησαν στα γραφεία του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του Διαγωνιζομένου για την έγκαιρη υποβολή.

Source: www.thessaloniki.gr

05/09/2012

 

Books


List All Products


Advanced Search

Bookstore LoginBanner

Shopping Cart

nasisbooks.com
Your Cart is currently empty.

Magazines

DETAIL 2017/12 Architecture and Landscape
DETAIL 2017/12 Architecture and Landscape


THE PLAN 103 Dec 2017 - Jan 2018
THE PLAN 103 Dec 2017 - Jan 2018


DETAIL Inside 2017/2
DETAIL Inside 2017/2


DETAIL 2017/11 Materials and Finishes
DETAIL 2017/11 Materials and Finishes


MARK 71 Dec 2017/Jan 2018
MARK 71 Dec 2017/Jan 2018


AD 250 3D-Printed Body Architecture
AD 250 3D-Printed Body Architecture


MONU 27 Small Urbanism
MONU 27 Small Urbanism


El Croquis 191 Go Hasegawa 2005/2017
El Croquis 191 Go Hasegawa 2005/2017


FRAME 119 Nov/Dec 2017
FRAME 119 Nov/Dec 2017


ELEPHANT 32
ELEPHANT 32


Banner